Bilete online
Teatrul de Nord Satu Mare - Istoric

Cu mult înainte de anul 1947, când s-a înfiinţat Teatrul românesc „Constantin Nottara” Satu Mare, au activat în oraşul nostru oameni de valoare, care au făcut tot posibilul ca Satu Mare să aibă parte de un teatru.
În anii 1919-1922 se înregistrau la Satu Mare „asociaţiuni culturale” care coexistau paralel, cu acelaşi scop: promovarea actului de cultură. Fie că se numeau „Cercul cultural”, „Casina Română”, „Ateneu Popular”, „Cultura poporului”, ele răspundeau aceleiaşi necesităţi ale unei vieţi spirituale elevate în judeţ, dar nu s-au impus şi n-au rezistat prin vreme. În doi-trei ani ele au fost încorporate sub denumirea „Casa Culturală”.

Necesitatea înfiinţării unui teatru popular în limba română, în oraşul Satu Mare, s-a manifestat imediat după încetarea celui de-al doilea război mondial. În 1945, un grup de tineri sătmăreni entuziaşti „lucrători, studenţi şi intelectuali” au pus bazele unei trupe de amatori, numită Zorile. Aceşti diletanţi „au reuşit să entuziasmeze, să încălzească sufletele dornice de satisfacţii estetice, spirituale”.

Primele spectacole, au fost organizate sub auspiciile sindicatelor şi ale autorităţilor locale, bucurându-se de răsunătoare succese. „Ziarul Szabad elet (Viaţa liberă) din 16 ianuarie 1947 reflectă în Oglinda sa succesul repurtat de spectacolul de revistă Fu-Fu-Melody (povestea fumatului) reprezentată în sala Teatrului popular, sub patronajul Sindicatului C.F.R. Satu Mare”.

În luna octombrie 1946, un mare număr de cetăţeni români (de toate profesiile) din oraşul Satu Mare, „din proprie iniţiativă”, în şedinţă publică, au constituit „Asociaţia română pentru cultură şi artă Satu Mare”. Aceasta avea drept scop să dezvolte şi să răspândească cultura şi arta în ţinuturile maramureşene şi să militeze pentru înfiinţarea unui teatru românesc la Satu Mare.

Asociaţia a realizat un repertoriu comun de spectacole cu Teatrul de Vest Oradea, cu aprobarea Direcţiei Generale a Teatrelor din Bucureşti (N. D. Cocea şi Al. Kiriţescu), „...aflat atunci sub conducerea lui Ştefan Iordănescu şi Tanţi Roney, colectivul de actori fiind adus în plenul său la Satu Mare, după fiecare premieră pe care o juca la Oradea sub afişul: „Teatrul de Vest Oradea-Satu-Mare”. Primul spectacol inaugural a avut loc în ziua de 8 decembrie 1946; succesul a fost deplin”.

Această colaborare a durat până în 16 mai 1947, dată la care, pentru a grăbi înfiinţarea teatrului românesc permanent la Satu Mare, „asociaţia noastră, în adunarea generală şi-a schimbat vechea denumire”, cu alta nouă: „Asociaţia pentru cultură teatru şi artă Constantin Nottara Satu-Mare”.

S-au deschis liste de subscripţie pentru strângerea fondurilor necesare la înfiinţarea „Teatrului românesc”, care va activa în Ardealul de Nord (judeţul Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa, Someş), prin semnătura prefectului Judeţului Satu Mare, Dr. Mihai Şuta.

Au urmărit în acest sens trei obiective principale: „...asigurarea fondurilor necesare pentru salariile actorilor şi pentru buna funcţionare a teatrului, ştiut fiind că porneam de la zero şi nu eram încadraţi în bugetul statului; recrutarea de actori din Bucureşti şi angajarea lor pentru Satu-Mare; aducerea şi instalarea actorilor la Satu-Mare (fiind vorba de 15-20 actori cu familiile lor)”.

Toate cele trei obiective, deşi destul de dificile, au fost realizate.

Pe baza autorizaţiei de funcţionare emisă de Direcţia Generală a Teatrelor, la data de 6 decembrie 1947, Teatrul românesc Constantin Nottara a deschis stagiunea cu piesa ”Păianjenul” de A. D. Herz, în prezenţa directorului general al teatrelor, Alexandru Kiriţescu.

Teatrul românesc a funcţionat sub patronajul Asociaţiei Culturale „Constantin Nottara” şi a fost subvenţionat de către Prefectura judeţului Satu Mare până în luna iunie 1948, dată la care a fost scos de sub patronajul acestei asociaţii culturale. A mai funcţionat o perioadă sub patronajul Sindicatului C.F.R.

Pentru a ne da seama de aspectul valoric al trupei şi al pieselor jucate pe scena sătmăreană e suficient să amintim faptul că printre actorii angajaţi permanent aici se aflau: Geo Barton, Elena Bodi-Mihuţ, Ştefan Iordănescu, Virgil Fătu, Iancu Economu, iar ca actori invitaţi să joace pe scena teatrului sătmărean, întâlnim actori precum George Vraca, Grigore Vasiliu Birlic, Dina Cocea, Marcel Anghelescu, Florin Scărlătescu, Lucia Stănescu, Gheorghe Radu, Marieta Deculescu, Elena Grumaz, Ion Dacian, Sily Popescu, N. Stroe, Nae Roman, Virginia Romanovschi şi alţii.

Acest teatru a funcţionat până în anul 1948, când a trebuit să-şi înceteze activitatea, urmând a intra în vigoare noul sistem de organizare a teatrelor de stat, din care unul românesc şi-a deschis porţile la Baia Mare, în 1952. Actorii au plecat din Satu Mare, încadrându-se la noile teatre de stat. Teatrul românesc „Constantin Nottara” a avut o existenţă scurtă, însă în acest timp „a desfăşurat o bogată activitate de culturalizare în întreg Nordul Ardealului, având sprijinul total al maselor largi de spectatori”.

Între anii 1948-1956, Satu Mare nu are trupă profesionistă stabilă.

În 1956 este transferată de la Baia Mare la Satu Mare, secţia maghiară a Teatrului de Stat.

Prima referire la clădirea teatrului din Satu Mare se face în ziarul Pentru Socialism, din 15 ianuarie 1957. Secţia maghiară a Teatrului de Stat din Baia Mare instalată în clădirea vechiului teatru - renovată şi înzestrată cu toate cele necesare - a devenit o importantă instituţie culturală a regiunii, iar la 1 aprilie 1957, această secție se rupe de Teatrul din Baia Mare, devenind Teatrul Maghiar de Stat din Satu Mare.

Începând cu anul 1967, şi continuând cu 1968, în ziarul local Drapelul roşu au apărut articole referitoare la necesitatea reînfiinţării unui teatru românesc la Satu Mare. Se scria despre activitatea echipelor de teatru de amatori şi mai ales despre Şcoala Populară de Artă şi spectacolele de teatru în limba română jucate pe scena Teatrului de Stat.

Au continuat micile stagiuni ale Teatrului de Stat din Baia Mare la Satu Mare, până în luna septembrie 1968, când prin H.C.M. nr. 64 din 1968, urmată de Decizia nr. 633 a Comitetul executiv al Consiliului Popular Judeţean Satu Mare din 29 octombrie 1968, ia fiinţă instituţia de cultură care de atunci încolo, s-a numit Teatrul de Nord, cu două secţii: română şi maghiară.

Proaspăt înfiinţata secţie română a teatrului sătmărean îşi deschide prima stagiune la 24 ianuarie 1969, cu piesa ”Haiducii” de Victor Eftimiu, în regia lui Mihai Raicu, scenografia Olga Muţiu, în prezenţa autorului.

Membrii fondatori ai secţiei române au fost: Dumitru Anghel (actor), Ioan Anghel (actor), Ştefan Mentzel (actor), Alexandru Mitea (actor), Ruxandra Nicolau (actor), Ludmila Petrov (actor), Florin Predună (actor), Valeriu Săndulescu (actor), Viorica Suciu (actor), Ion Tifor (actor), Lili Urseanu (actor), Mihai Raicu (regizor), Olga Muţiu (pictor scenograf), George Astaloş (secretar literar), Constantin Enache (secretar literar), George Albu (regizor tehnic), Deda Graur (regizor tehnic), Laurian Jivan (sufleur), Cristian Dan, (copil de trupă).

Teatrul de Nord Satu Mare funcţionează din anul 1968 cu două secţii artistice (secţia română şi secţia maghiară) care cuprind personalul artistic şi tehnic de scenă, un sector de producţie format din ateliere (croitorie femei, croitorie bărbaţi, lăcătuşerie, tâmplărie, pictură, tapiţerie), un serviciu administrativ şi unul economic.

Monument cu caracter de unicitate din patrimoniul istoric şi cultural al municipiului Satu Mare, clădirea Teatrului de Nord a fost construită între 1889 şi 1892 în stil neoclasic şi este deopotrivă un simbol arhi-tectural, cât şi unul al multiculturalităţii acestor meleaguri.

Manifestările culturale adiacente spectacolelor de teatru se bucură de prezenţa dramaturgilor, criticilor teatrali, invitaţi de peste hotare şi a unor actori de excepţie. “Săptămâna teatrală sătmăreană”, “Arta actorului contemporan în dialog direct cu publicul” sau “Gala spectacolelor de teatru pentru tineret”, începând cu 1992, cele 7 ediţii ale inovatorului Festival Internaţional “Teatru Imagine”, Săptămâna Festivalului Internaţional de Teatru „ATELIER” (în colaborare cu Teatrul Municipal Baia Mare, 9-18 iunie 2006), din 2007, Festivalul Multicultural Internaţional „FĂRĂ BARIERE” și, începând cu 2017, Festivalul Internațional Multicultural de Teatru - TRANZIT FESzT, au făcut ca teatrul sătmărean să intre în circuitul artistic naţional şi internaţional. Toate aceste manifestări s-au bucurat de participări artistice dintre cele mai marcante, de un aflux de public deosebit şi simpatie din partea acestuia.

Cei 50 de ani de teatru ai secţiei române sunt semnul maturităţii în fapt şi în concept, personalităţile pentru care scena Teatrului de Nord a fost martora talentului şi dăruirii au adus sătmărenilor un loc stabil şi onorant în perimetrul artei teatrale româneşti. Repertoriul teatrului este unul echilibrat, reuşind să acopere toate categoriile de public, pe afişul stagiunii găsindu-se mereu titluri care se adresează în mod concret adolescenţilor - o parte semnificativă a publicului constant. Numărul în creştere al vizitatorilor teatrului ne recomandă ca pe o instituţie de succes, acceptată şi apreciată de spectatorii de toate vârstele.

(fragmente din ”Monografia judeţului Satu Mare” - coordonatori: Doru Radosav și Claudiu Porumbăceanu, 2016)

 ***

Membrii fondatori ai secţiei române: 

Dumitru Anghel - actor

Ioan Anghel - actor

Ştefan Mentzel - actor

Alexandru Mitea - actor

Ruxandra Nicolau - actriță

Ludmila Petrov - actriță

Florin Predună - actor

Valeriu Săndulescu - actor

Viorica Suciu - actriță

Ion Tifor - actor

Lili Urseanu - actriță

Mihai Raicu - regizor artistic

Olga Muţiu - pictor scenograf

George Astaloş - secretar literar

Constantin Enache - secretar literar

George Albu - regizor tehnic

Deda Graur - regizor tehnic

Laurian Jivan - sufleur

Cristian Dan - copil de trupă 

 

Directorii și șefii de secție ai teatrului: 

Csiki András, director - 1968-1969

Emilian Moraru, director economic - 1968-1985

Mihai Raicu, director artistic al secției române - 1968-1979

Ács Alajos, director - 1969-1979

Gergely János, director - 1979-1984

Viorica Suciu, șef secție (română) - 1979-1982

Carol Erdös, șef secție (română) - 1982-1983

Tiberiu Baumgartner, director - 1984-1986

Ion Tifor, șef secție (română) - 1984-1985

Carol Erdös, director interimar - 1986-1987

Cristian Ioan, director general - 1987-2000

Kiss Carmen, director administrativ - 1987-1991

Ovidiu Mica, director administrativ - 1991-1993

Carol Erdös, director administrativ - 1994-2000

Daniel Vulcu, șef de secție (română) - 1998

Andrei Mihalache, director artistic (secția română) - 2000-2014

Gheorghe Ciuclean, director economic-administrativ - 2001-2008

Stier Péter, director administrativ - 2008-2009

Stier Péter, director general - 2010-2012

Sorin Oros, director general interimar - 2013-2014

Stier Péter, director administrativ - 2012-2014

Vasile Țăran, director general - 2014-2017

Adriana Vaida, director executiv - 2014-2015

Andrei Mihalache, director executiv - 2015-2017

Stier Péter, director general interimar - 2017

Ovidu Caița - director artistic - 2017 - prezent

Nagy Orbán - director general - 2017 - 2022

Stier Péter, director general interimar - 2022 - 2023

Stier Péter, director general - 2023 -

Participări la festivaluri 

2023

 • Festivalul Multicultural Interetnic REFLECT, cu spectacolul ETERNA REÎNTOARCERE de Fredrik Brattberg, regia Ioan Ardelean – 9 noiembrie 2023 (Ucraina – Ujgorod), 15 noiembrie 2023 (Satu Mare – Sala Studio) (Eveniment în proiectul DEZVOLTAREA CULTURII TRANSFRONTALIERE: TEATRE DIN SATU MARE ȘI UJGOROD)
 • Festivalul Național de Teatru – București, cu spectacolul NUNTĂ ÎN OAȘ de Anca Munteanu, regia Cristian Ban, 20 octombrie 2023
 • Festivalul Național de Comedie – Galați, ediția a XXXIV-a, cu spectacolul NUNTĂ ÎN OAȘ de Anca Munteanu, regia Cristian Ban, 7 octombrie 2023
  • Premiul pentru cea mai bună regie, Cristian Ban

              Juriul festivalului:
              actorul Bács Miklós, criticul de teatru Irina Zlotea și regizorul Dragoș Alexandru Mușoiu

 • Festivalul de Teatru Piatra-Neamț, ediția 34, cu spectacolul NUNTĂ ÎN OAȘ de Anca Munteanu, regia Cristian Ban, 9 septembrie 2023 
 • New Wave International Theatre Festival Reșița, cu spectacolul NUNTĂ ÎN OAȘ de Anca Munteanu, regia Cristian Ban, 21 iunie 2023
  • Premiul pentru cea mai bună regie, Cristian Ban
  • Juriul festivalului a fost alcătuit din: Alina Epîngeac, Claudiu Groza, Maria Zărnescu.
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER,  Baia Mare, cu spectacolul POMONA de McDowall, regia Andrei Dinu, 16 iunie 2023
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER, Baia Mare, cu spectacolul stradal NUNTA, concept și regie Victor Olăhuț, 15 iunie 2023
   • Premiile juriului tinerilor actori ai Teatrului Municipal Baia Mare:
   • Premiul pentru cel mai bun tânăr actor - Andrei Stan pentru rolul MOE din spectacolul POMONA.
    • Nominalizări la Premiul pentru cea mai bună tânără actriță:
    • Ioana Cheregi pentru rolurul OLLIE din spectacolul POMONA
    • Crina Andriucă pentru rolul GALE din spectacolul POMONA
   • Premiul „Gheorghe Dinu” pentru scenografie: Anda Pop pentru scenografia spectacolului POMONA
   • Nominalizare la Premiul pentru coregrafie: Florin Fieroiu pentru coregrafia spectacolului NUNTA
   • Nominalizare la Premiul pentru cea mai bună actriță: Crina Andriucă pentru rolul GALE din spectacolul POMONA
   • Nominalizare la Premiul pentru cel mai bun actor: Cătălin Mareș pentru rolurile din spectacolele NUNTA și POMONA
   • Nominalizare la Premiul pentru cel mai bun spectacol: NUNTA

                               Din juriul Festivalului ATELIER, ediția 29 au făcut parte:
                               Ioana Crăciunescu, Teodora Herghelegiu și Victor Scoradeț.

 •  Festivalul GALACTORIA – Cluj-Napoca, cu spectacolul METAMORFOZE pus la cale de Fără Zahăr, 10 iunie 2023
 • Festivalul Internațional de Teatru Oradea, cu spectacolul stradal NUNTA, concept și regie Victor Olăhuț, 9 iunie 2023
 • Festivalul Internațional de Teatru Nou Arad, cu spectacolul NUNTĂ ÎN OAȘ de Anca Munteanu, regia Cristian Ban, 24 mai 2023

2022

 • Festivalul Interetnic de Teatru – IFESZT, Satu Mare, cu spectacolul-instalație:   #ACEDESIGURANȚĂ@TIKTOK, regia Bobi Pricop, coprodus de Teatrul Național “Marin Sorescu” Craiova, Teatrul “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul de Nord Satu Mare, 10 noiembrie 2022
 • Bathory Fest, Șimleu Silvaniei jud. Sălaj, cu spectacolul NUNTA, street performance, concept și regie Victor Olăhuț, 25 septembrie 2022
 • Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, festival organizat de Teatrul din Constanta, cu spectacolul-concert METAMORFOZE pus la cale de Fără Zahăr, 9 iulie 2022 (Parcul Arheologic Constanța)
 • Festivalul Internațional Sibiu, cu spectacolul-instalație:   #ACEDESIGURANȚĂ@TIKTOK, regia Bobi Pricop, coprodus de Teatrul Național “Marin Sorescu” Craiova, Teatrul “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul de Nord Satu Mare, 3 iulie 2022
 • Impro Comedy Fest Oradea, cu UN SPECTACOL IMPROVIZAT, 25 iunie 2022
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER, Baia Mare, cu spectacolul BACANTELE (fără mască), după Euripide, rescriere de Maria Manolescu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, 8 iunie 2022

-          nominalizare pentru cea mai bună coregrafie: Roxana Fânață

2021

 • Festivalul Național de Teatru – ediția 31, în format online, cu spectacolul „BACANTELE (fără mască)” după Euripide, rescriere de Maria Manolescu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, 6 – 14 noiembrie 2021
 • Festivalul Internațional de Teatru și Arte Performative DIALOG, organizat de Teatrul Maria Filotti din Brăila, cu „Metamorfoze” – spectacol concert pus la cale de Fără Zahăr, 3 octombrie 2021
 • Festivalul Internațional de Teatru și Arte Performative DIALOG, organizat de Teatrul Maria Filotti din Brăila, cu spectacolul „BACANTELE (fără mască)” după Euripide, rescriere de Maria Manolescu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, 2 octombrie 2021
 • Festivalul Internațional de Teatru PRO CONTRA, Szczecin, Polonia, cu spectacolul „Rețeta perfecțiunii în foarte mulți pași care nu duc nicăieri”, un spectacol de Andrea Gavriliu, 5 septembrie 2021 – spectacol vizionat online
 • Impro Comedy Fest Oradea, ediția a II-a, Spectacol de improvizație – cu ImproȘtim, 28 august 2021
 • Festivalul Internațional de Teatru Turda, cu spectacolul „BACANTELE (fără mască)” după Euripide, rescriere de Maria Manolescu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, 26 iunie 2021
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER Baia Mare, cu „Metamorfoze” – spectacol concert pus la cale de Fără Zahăr, 23 iunie 2021

-          nominalizare Andrei Gijulete, la categoria PREMIUL PENTRU CREATIVITATE ÎN INTERPRETAREA ACTORICEASCĂ

-          spectacol nominalizat la categoria PREMIUL PENTRU EXPERIMENT ARTISTIC ȘI ORIGINALITATE ESTETICĂ

2020

 • Impro Comedy Fest Oradea, Spectacol de improvizație – cu ImproȘtim, 31 august – câștigător al festivalului

 

 • Actorul Teatrului de Nord Satu Mare, Radu Botar, a câștigat Premiul pentru Interpretare Masculină – Rol Principal, pentru rolul Episcopul Iuliu Hossu, în filmul „Cardinalul” la Gala Premiilor UCIN (gala de decernare a premiilor oferite de Uniunea Cinestilor din Romania pentru filmele apărute în anul precedent) - 21 septembrie 2020

2019

 • Festivalul Național de Teatru, București, cu spectacolul „Janna” de Iaroslava Pulinovici, regia Dumitru Acris, 19 octombrie 2019
 • Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ediția a VII-a, secţiunea Criza feminității, organizat de Teatrul Nottara București, cu spectacolul „Prințesa de cartier” de Andrei Ivanov, regia Nikita Betehtin, 18 octombrie 2019
 • Festivalul Național de Comedie, Galați, ediția a XXXI-a, cu spectacolul „Iluzii” de Ivan Vîrîpaev, regia Cristian Ban, 8 octombrie 2019
 • Festivalul Internațional de Teatru Turda cu spectacolul „Despre șoareci și oameni” de John Steinbeck, regia Andrei Mihalache, 28 iunie 2019
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER, Baia Mare cu spectacolul „Rețeta perfecțiunii în foarte mulți pași care nu duc nicăieri”, un spectacol de Andrea Gavriliu, 02 iunie 2019 - PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL, CEA MAI BUNĂ MUZICĂ, CEA MAI BUNĂ COREGRAFIE
 • Festivalul de Teatru Nou, Arad cu spectacolul „Rețeta perfecțiunii în foarte mulți pași care nu duc nicăieri”, un spectacol de Andrea Gavriliu, 17 mai 2019
 • Campionatul Național de Improvizație, Târgu Mureș, Trupa ImproȘtim, 19 aprilie 2019

 

  • Premiul „ŞTEFAN IORDACHE” – Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP Constanța, ediția a XXII-a, a fost câștigat de actriţa ROXANA FÂNAŢĂ pentru „In Between” de Roxana Fânaţă. Juriul a fost format din ADRIAN BATISTA – regizor și producător TV; IOANA BOGĂŢAN – actriţă; ADA LUPU HAUSVATER – regizor; LUDMILA PATLANJOGLU – critic de teatru; LIANA TUGEARU – critic de dans.

2018

 • Gala Națională a Comediei, Galați, cu spectacolul ”Consiliu de familie” de Cristina Clemete, regia Theodor-Cristian Popescu, 30 octombrie 2018
 • Festivalul Internațional Multicultural de Teatru Tranzit Fest, Satu Mare, cu spectacolul „Avioane de hârtie” de Elise Wilk, realizat de Carmen Frățilă cu elevii voluntari, 5 octombrie 2018
 • Festivalul Internațional Multicultural de Teatru Tranzit Fest, Satu Mare, cu spectacolul REȚETA PERFECȚIUNII ÎN FOARTE MULȚI PAȘI CARE NU DUC NICĂIERI, teatru fizic de Andrea Gavriliu, 5 octombrie 2018
 • Festivalul Internațional de Teatru Turda, cu spectacolul ”O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, regia Andrei Mihalache, 30 iunie 2018
 • Festivalul ”Zilele Elvira Godeanu” Târgu Jiu, cu spectacolul ”Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare, regia Ovidiu Caița, 5 iunie 2018
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER Baia Mare, ediția a 25-a, cu spectacolul ”Iluzii” de Ivan Vîrîpaev, regia Cristian Ban, 2 iunie 2018
 • Festivalului Internaţional de Teatru Nou Arad, ediția a 6-a, cu spectacolul ”Iluzii” de Ivan Vîrîpaev, regia Cristian Ban, 12 mai 2018
 • Festivalul MAFESZT organizat de MASZÍN (Uniunea Teatrelor Maghiare din România), cu spectacolul ”Consiliu de familie” de Cristina Clemente, regia Theodor Cristian Popescu, 19 aprilie 2018

2017

 • Festivalul ”Bucureștii lui Caragiale”, București, cu spectacolul ”D-ale Carnavalului” de I.L.Caragiale, regia Andrei Mihalache, 29 august 2017
 •  F.I.T. Turda, cu spectacolul ”D-ale Carnavalului” de I.L.Caragiale, regia Andrei Mihalache, 12 septembrie 2017
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER, ediția a XXIV-a, Baia Mare, cu spectacolul ”Cabinierul” de Ronald Harwood, regia Ovidiu Caița, 11 iunie 2017
 • Festivalul Internațional de Teatru SCENA CA O STRADĂ - Reșița, cu spectacolul ”Autobahn” de Neil LaBute, regia Laura Moldovan,  12 februarie 2017

2016

 • Festivalul Interetnic de Teatru - Satu Mare, cu spectacolul ”Yom Kippur” de Hanna Azoulay Hasfari, regia artistică Eugen Gyemant, 9 noiembrie 2016
 • Festivalul ”La mulți ani România!” - Petroșani, cu spectacolul ”Prăvălia cu sentimente”, regia Andrei Mihalache, 30 noiembrie 2016
 • FITO Oradea, în secțiunea concurs - Festivalul Internațional de Teatru Scurt cu spectacolul ”Autobahn” de Neil LaBute, regia Laura Moldovan, 26 septembrie 2016

      - Premiul pentru cea mai bună actriță - Ioana Cheregi

 • Festivalul GALACTORIA Cluj, cu spectacolul ”Ochestra Titanic” de Hristo Boytchev, Spectacolul examen de regie al studentei Adina Lazăr, 10 iunie 2016
 • Festivalul ”Feți Frumoși, Zâne Bune și Ilene Cosânzene” Petroșani, cu spectacolul ”Micul Prinț” după Antoine de Saint-Exupéry, regia Marius Costache, 5 iunie 2016
 • Festivalul ”Feți Frumoși, Zâne Bune și Ilene Cosânzene” Petroșani, cu spectacolul ”Momente și schițe” de I.L. Caragiale, regia Andrei Mihalache, 5 iunie 2016
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER, Baia Mare, cu spectacolul ”Autobahn” de Neil LaBute, regia Laura Moldovan, 26 iunie 2016
 • Festivalul Comediei Româneşti – festCO, București - ediţia a XIV-a, cu spectacolul ”Clinica sinucigașilor” de Gabriela Mihalache, regia Andrei Mihalache, 22 mai 2016
 • Festivalul Internațional de Teatru SCENA CA O STRADĂ - Reșița, cu spectacolul ”Colateral, Oedip” de Mihai Ignat, regia Laura Moldovan, one-man-show cu Cristian Iorga, 22 februarie 2016

2015

 • Festivalul de Teatru Scurt Oradea, ediția a XXI-a, cu spectacolul ”Viața ta în 65 de minute” de Albert Espinosa, regia Ovidiu Caița, 24 septembrie 2015

      - nominalizare pentru CEL MAI BUN ACTOR - Andrei Stan

 • Sibiu Fringe Festival, cu spectacolul ”Ultimul lepros” adaptare de Radu Botar după Vlad Zografi, one-man-show cu Vlad Chico, 20 iunie 2015
 • Festivalul de Teatru şi Arte Performative „teatrROmania”/emersioni sceniche” 2015 – ediţia a V a, desfăşurat la Roma, Italia, în incinta Accademia di Romania, cu spectacolul „Ultimul lepros”, cu Vlad Chico, regia Radu Botar, 28 iunie 2015
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolele ”Jos Masca!”, adaptare Costin Anghel, regia Adriana Vaida și ”Îndrăgostiții din Ancona” adaptare după Vajda Katalin, regia Andrei Mihalache, 31 mai, 1 iunie 2015

2014

 • Festivalul de Teatru Scurt, ediția a XX-a, Oradea, cu spectacolul ”Yom Kippur” de Hanna Azoulay Hasfari, regia artistică Eugen Gyemant, 21-28 septembrie 2014
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul ”Capra cu trei iezi și Iedul cu trei capre”, adaptare liberă după I. Creangă și O. Pancu-Iași, regia Andrei Mihalache, 1 iunie 2014
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul „Profesorul de franceză”, regia Andrei Mihalache, 1 iunie 2014
 • Festivalul Antagon Timișoara, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara), iunie 2014
 • Festivalul EXCEPTIO - Teatru de Stradă, Studio şi Spaţii neconvenţionale, Baia Mare, Ediţia a II-a, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Festivalul Vin` la Teatru, Focșani, Ediția II, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Sibiu International Fringe Festival, Sibiu, Ediția IX, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Gala STAR, Bacău, Ediția IX, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga) - Premiul pentru cel mai bun one-man show
 • Festivalul de teatru pentru elevi, studenți și tineri actori “Constantin Stanciovici-Brănișteanu”, Tîrgu Jiu, Ediția XII, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga) - câștigător al “Trofeului Festivalului” și al  “Mareleui Premiu Marcel Anghelescu”

2013

 • Festivalul Național de Teatru București, cu spectacolul ”Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat” de Matei Vișniec, regia Ovidiu Caița, 25 oct. - 3 noiembrie 2013
 • Festivalul de Teatru Scurt Oradea - secțiunea Fringe, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara), 20-29 septembrie 2013
 • Sibiu Fringe Festival, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara), 1-14 iulie 2013
 • Sibiu Fringe Festival, cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar (proiect independent al actorului Radu Botar), 1-14 iulie
 • Fringe Festival la Teatrul Luni de la Green Hours, București, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara)
 • Iași Fringe Festival, cu spectacolul ”Într-un fel, ca de viitor” adaptare de Ovidiu Caița după Douglas Coupland, regia Ovidiu Caița (proiect independent al regizorului Ovidiu Caița), 14-19 iunie
 • Iași Fringe Festival, cu spectacolul ”Pasărea care nu e”, one-woman-show cu Raluca Mara
 • Festivalul Internaţional al Educaţiei ”Iaşi Fringe Festival”, Ediţia I, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Gala tânărului actor HOP, Costinești, Ediția XVI, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga) - Premiul Teatrului Național din Timișoara
 • Gala HOP în Pod la Historia, București, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Festivalul SPOT, Carei, Ediția VII, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul ”Albă ca zăpada”, regia Andrei Mihalache, 1 iunie 2013
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul ”Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu, regia Andrei Mihalache, 1 iunie 2013

2012

 • A VII-a ediţie a Festivalului Gala STAR Bacău cu recitalul actriţei Raluca Mara, „Era atâta hărmălaie în cer!” de Briggite Schwaiger, 2012
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul „Scufiţa roşie” adaptare după Fraţii Grimm, regia Andrei Mihalache
 • Festivalul Studenţesc de Teatru şi Film GALACTORIA, Cluj, cu spectacolul “Casa de pe graniţă” de Sławomir Mrożek, regia artistică Cosmin Matei (spectacol examen de licenţă)

2011

 • Festivalul Naţional de Teatru „Vino la Vâlcea", cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar
 • Festivalul Dramaturgiei Româneşti Timişoara cu spectacolul „Jack Lunetistul” de Radu Macrinici, regia Gelu Badea
 • Festivalul Dramaturgiei Româneşti Timişoara cu spectacolul „Playlist” de C.C. Buricea-Mlinarcic,  regia Ovidiu Caiţa
 • A XVII-a ediţie a Festivalului de Teatru Scurt Oradea cu spectacolul „Victimă şi călău” de Paşcu Balaci, regia artistică Marius Costache

2010

 • Festivalul GALA STAR Bacău cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar

      - Premiul pentru cel mai bun one-man show şi Premiul publicului  “Ştefan Iordache”

 • A XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Atelier, Baia Mare cu spectacolul “Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă”, de Horia Lovinescu, regia Andrei Mihalache

- Premiul pentru muzică de scenă (acordat de Fundaţia ACCUM) pentru construcţia justă şi rafinată a coloanei sonore din spectacol

 • A XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Atelier, Baia Mare cu spectacolul “Demoni”, de L. Noren, regia Ovidiu Caiţa

- Diana Turtureanu nominalizare pentru Cea mai bună actriţă într-un rol secundar

 • A XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Atelier, Baia Mare, cu spectacolul „Trei Surori” de A.P.Cehov
 • A XVII-a ediţie a Festivalului de Teatru Scurt Oradea cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar
 • A XVII-a ediţie a Festivalului de Teatru Scurt Oradea cu spectacolul “Demoni de L.Noren, regia Ovidiu Caiţa, 2010
 • Festivalul Studenţesc de Teatru şi Film GALACTORIA, Cluj, cu spectacolul “Interior”, după  M. Maeterlink, regia Diana Dragoş  (spectacol examen de licenţă)
 • Festivalul de Teatru Profesionist Bistriţa, cu spectacolul “Demoni de L. Noren, regia Ovidiu Caiţa

2009

 • A XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru ATELIER, Baia Mare, cu spectacolul “Hamlet” regia Gelu Badea

           - Premiul pentru cea mai bună scenografie: Klara Labancz şi Mihai Pastramagiu pentru scenografia spectacolului HAMLET

           - Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Radu Botar pentru rolul Gropar 1

           - Premiul Special al juriului: Sorin Miron pentru originalitatea şi modernitatea interpretării unui personaj clasic (rolul Hamlet) în spectacolul HAMLET

 • Festivalul Studenţesc de Teatru şi Film GALACTORIA, Cluj, cu spectacolul “Soap opera” de Cristiana Keresztes, regia Alexandra Felseghi (spectacol examen de licenţă)

2008

 • Ediţia a XX-a a Festivalului Naţional de Comedie Galaţi cu spectacolul “Gaiţele” adaptare după Alexandru Kiriţescu, regia Andrei Mihalache
 • Ediţia a XX-a a Festivalului Naţional de Comedie Galaţi cu spectacol „Bărbierul din Sevilla feat. Cehov”, regia Eugen Făt

2006

 • „Zilele Elvira Godeanu” – Tg. Jiu, cu spectacolul „Cotele apelor Dunării” de Cornel Udrea, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Naţional de Teatru Profesionist „Liviu Rebreanu”, Bistriţa, 21 – 26 noiembrie 2006, cu spectacolul „Cotele apelor Dunării” de Cornel Udrea, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Internaţional de Teatru „Atelier” Baia Mare, cu spectacolul „Sfârşit de partidă” de Samuel Beckett, regia Gelu Badea - nominalizare pentru Cea mai bună interpretare masculină într-un rol principal pentru actorul Ciprian Scurtea în rolul Clov

2005

 • Festivalul de epigrame, caricatură şi umor: „Epigrafix”, ediţia I, Aiud, cu spectacolul „Avarul” de Moliere, regia Gelu Badea, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Internaţional de Teatru „Atelier” – Sighişoara, ediţia a XIII, cu spectacolul „Îngerul electric” de Radu Macrinici, regia Ovidiu Caiţa, scenografia Cristian Gătina

2004

 • Festivalul Internaţional de Artă Contemporană „Ultima picătură”, Budapesta, cu spectacolul „Colecţia de mostre” (teatru-dans), scenariu adaptat după versuri de Jaques Prevert, regia Ovidiu Caiţa, scenografia Cristian Gătina
 • Festivalul „Din nou în luminile rampei”, organizat de UNITER la Teatrul „Ion Creangă”, cu spectacolul „Doamnă în vîrstă pentru rolul soţiei lui Dostoievski” – regia Oana Leahu, scenografia Cristian Gătină
 • „Zilele Elvira Godeanu” – Tg. Jiu cu spectacolul „Antigona”, regia Gelu Badea, scenografia Vioara Bara
 • Topfest – Târgu Mureş cu spectacolele „Sinucigaşul” de N. Erdman, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu şi „O2 amprente neidentificate ale unei tragedii greceşti” după Eschil – scenarii pe teme antice – regia Theodor Zmeu Stermin
 • FestCo – Festivalul de comedie românească la Teatrul de Comedie Bucureşti cu spectacolul  „Ultima haltă în paradis” de V. Nicolau, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu

2002

 • Premiul Naţional şi Trofeul “Elvira Godeanu” - Târgu Jiu, pentru spectacolul „Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare, regia Gelu Badea, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Euroregiunilor Transcarpatica, Kosice cu spectacolul „Ultimul Godot” de Matei Vişniec, regia Ovidiu Caiţa scenografia Cristian Gătina

1999

 • Gala Tânărului Actor "HOP" 1999 - Costineşti cu spectacolul CAROL de Slawomir Mrozek, regia Carol Erdos
 • „Săptămâna Teatrului Scurt” – Oradea, ediţia a XII-a, 18 – 24 oct. 1999, cu spectacolul CAROL de Slawomir Mrozek, regia Carol Erdos

1998

 • Participare în afară de concurs în cadrul Festivalului Internaţional "Teatru-Imagine" Satu Mare, 28 V 1998, cu spectacolul "Cămila" de Dumitru Solomon, regia artistică Cristian Ioan

1997

 • Săptămâna Teatrului Scurt, Oradea, 27 X 1997, cu spectacolul "Cămila" de Dumitru Solomon, regia artistică Cristian Ioan

 

 

 PARTICIPARI LA FESTIVALURI Teatrul de Nord Satu Mare.docParteneri media
   
Abonare la Newsletter
Abonare

Creeat de Altersoft