Bilete online
Teatrul de Nord Satu Mare - Istoric

 

Inaugurarea oficială a primului teatru construit în oraşul Satu Mare a avut loc în 20 martie 1848. Arhitectul acestei prime clădiri a fost Friedl Janos. Oraşul nu avut o trupă constantă de teatru, clădirea fiind doar gazdă a trupelor care doreau să-şi prezinte spectacolele aici. În anul 1887, datorită sistematizări oraşului, teatrul a fost demolat cu promisiunea de a se construi un alt teatru.

În anul 1889, 18 mai, s-a pus piatra de temelie a actualei clădiri. Păstrându-se tradiţia, în pereţi au fost îngropate câteva obiecte: monede, o istorie a teatrului şi o listă cu numele demnitarilor oraşului din acea perioadă.

Teatrul de Nord funcţionează într-o clădire construită în stil neoclasic, cu un etaj. Faţada, realizată în trei registre, din care partea centrală este decroşată în profil semicircular, cu un acoperiş cupolă; are la parter un pridvor susţinut de patru stâlpi. Ferestrele faţadei sunt boltite şi au un ancadrament terminat în partea superioară cu frontoane triunghiu­lare decorative. Sala de spectacole a fost construită să cuprindă 800(!) de locuri; este decorată în stucatură, cu motive specifice epocii. Arhitecţii au fost Voijta Adolf şi Szikszay, iar decoraţiile şi frescele interioare au fost executate de Spanraft şi Hirsch.

Mişcarea teatrală sătmăreană are vechi şi remarcabile tradiţii. Primul spectacol de teatru a avut loc la 1790, fiind susţinut de către o trupă de teatru sub conducerea lui Moricz Győrgy. Între 1814 -1816 sunt atestate treceri ale unor trupe de la Oradea şi Debrecen şi mai apoi, de la 1918, trupe ale lui Bernat Filep. Odată cu înfiinţarea "Societăţii pentru fond de teatru român" (1870) s-a produs o grupare a forţelor culturale româneşti, într-un front programatic şi s-a asigurat un cadru oficial pentru întemeierea unei instituţii teatrale româneşti. Un împătimit al acestei mişcări a fost, în Satu Mare, Alexandru Frenţiu. În casa acestuia are loc, în 1872, prima adunare generală a "Societăţii pentru teatru român din Transilvania", fapt ce explică dorinţa românilor sătmăreni de a iniţia şi aici o mişcare teatrală. Cu ocazia acestei adunări, se organizează un program artistic teatral şi muzical, urmat de bal, iar înaintea deschiderii manifestărilor, în sala vechii primării, losif Vulcan susţine conferinţa "Schiţă din istoria teatrului".

 Până în anul 1848, spectacolele teatrale s-au prezentat în clădirea hanului "La arborele verde" (pe actualul loc al "Casei albe", din piaţa Libertăţii), în casa Jenei con­struită în 1799, (pe amplasamentul actualului Tribunal judeţean) şi în Grădina Kotro (pe locul actualei Pieţe de alimente nr.1), unde s-a lansat şi celebra artistă din sec.XIX - Cornelia Prielle.

În anul 1844, s-a construit o clădire care adăpostea cazinoul civil şi teatral. (Era vechea primărie a oraşului din piaţa Libertăţii). Manifestări de artă au fost susţinute şi în cadrul "Societăţii de lectură a elevilor sătmăreni", înfiinţată în 1859.

După 1 decembrie 1918, mişcarea teatrală română sătmăreană se leagă de numele lui G. M. Zamfirescu, care, între anii 1922-1924, organizează spectacole teatrale cu trupe de tineri amatori din acest oraş. Printre piese­le de teatru montate de G. M. Zam­firescu, la Satu Mare, se pot enumera "Patima roşie"de Mihail Sorbul, "Ariciul şi şobolanul" de Victor Eftimiu şi "Se face ziuă" de Zaharia Bârsan.  G. M. Zamfirescu a participat atât ca regizor cât şi ca actor în aceste piese. Totodată, el iniţiază o intensă cam­panie de presă, pentru înfiinţarea unei trupe profesioniste de teatru românesc.

În anul 1932, Teatrul Naţional Bucureşti se află în turneu la Satu Mare sub con­ducerea lui Ion Marin Sadoveanu, prezentând reprezentaţii cu "Hamlet" de Shakespeare, rolul titular fiind interpretat de renumitul actor Aristide Demetriad, "luceafărul scenei româ­neşti".

Imediat după al doilea război mondial, un grup de tineri români sătmăreni, alcătuiesc o echipă de teatru de ama­tori, numită "Zorile". Din 1945 până în septembrie 1946 această formaţie a prezentat mai ales spectacole de estradă. O iniţiativă valoroasă duce la apariţia, în octombrie 1947, a "Asociaţiei române pentru cultură şi artă, Satu Mare", cu scopul de a mili­ta pentru un teatru românesc profe­sionist, în cadrul asociaţiei. Cu apro­barea „Direcţiei generale a teatrelor” din Bucureşti (N.D. Cocea si AI. Kiriţescu) s-a realizat o colabo­rare fructuoasă cu Teatrul de Vest Oradea. După fiecare premieră la Oradea, colectivul Teatrului de Vest se deplasa la Satu Mare, prezentând şi aici fiecare premieră. Aceasta colaborare a durat până în 16 mai 1947, dată la care s-a con­stituit Asociaţia pentru cultură, teatru şi artă "Constantin Nottara" Satu Mare, asociaţie care urmărea să asigure fondurile pentru salariile actorilor şi funcţionarilor teatrului precum şi recrutarea de actori din Bucureşti şi angajarea lor la Satu Mare. După realizarea acestor obiective, la 6 decembrie 1947 se deschide stagiunea Teatrului "Constantin Nottara" Satu Mare cu piesa "Păianjenul" de A. de Herz, în prezenţa directorului general al teatrelor - Al. Kiriţescu. Teatrul „Constantin Nottara" a funcţionat astfel până în septembrie 1948, când a intrat în vigoare noul sistem de funcţionare a teatrelor.

Actori binecunoscuţi în ţară şi peste hotare au activat la Satu Mare, în cadrul Teatrului "Constantin Nottara", dând un înalt prestigiu teatrului sătmărean: Geo Barton, Elena Bodi-Mihuţ, Ştefan lordănescu, Virgil Fătu, lancu Economu - angajaţi permanent, iar ca actori invitaţi să joace pe scena teatrului sătmărean întâlnim actori precum George Vraca, Grigore Vasiliu Birlic, Dina Cocea, Marcel Anghelescu, Florin Scărlătescu si mulţi, mulţi alţii.

După anii de activitate teatrală ai secţiei maghiare, (începând cu 1956) şi spectacolele prezentate de artiştii amatori cu un nucleu pe lângă Şcoala populară de Artă, îndrumaţi de regizorul şi directorul şcolii George Matache, în 1968, septembrie ia fiinţă Secţia Română de teatru la Satu Mare, care va forma, împreună cu secţia maghiară noua instituţie de cultură - Teatrul de Nord.

Proaspăt înfiinţata secţie română a teatrului sătmărean îşi deschide prima stagiune la 24 ianuarie 1969, cu spectacolul cu piesa “Haiducii” de Victor Eftimiu, în regia lui Mihai Raicu şi în prezenţa autorului.

 

***

 

Cei 46 de ani de teatru ai secţiei române sunt semnul maturităţii în fapt şi în concept, personalităţile pentru care scena Teatrului de Nord a fost martora talentului şi dăruirii au adus sătmărenilor un loc stabil şi onorant în perimetrul artei teatrale româneşti. În pofida dificultăţilor mai vechi ori mai noi, secţia română a Teatrului de Nord rămâne un post înaintat al expresiei scenice naţionale şi locale.

Repertoriul teatrului este unul deosebit de echilibrat reuşind să acopere toate categoriile de public, pe afişul stagiunii găsindu-se mereu titluri care se adresează în mod concret adolescenţilor - o parte semnificativă a publicului constant sătmărean.

Numărul în creştere al vizitatorilor teatrului ne recomandă ca pe o instituţie de succes, acceptată şi apreciată de spectatorii de toate vârstele.

Manifestările culturale adiacente spectacolelor de teatru se bucură de prezenţa dramaturgilor, criticilor teatrali, invitaţi de peste hotare şi a unor actori de excepţie. “Săptămâna teatrală sătmăreană”, “Arta actorului contemporan în dialog direct cu publicul” sau “Gala spectacolelor de teatru pentru tineret”, începând cu 1992, cele 7 ediţii ale inovatorului Festival Internaţional “Teatru Imagine”, Săptămâna Festivalului Internaţional de Teatru „ATELIER” (în colaborare cu Teatrul Municipal Baia Mare, 9-18 iunie 2006) şi, din 2007, Festivalul Multicultural Internaţional „FĂRĂ BARIERE” au făcut ca teatrul sătmărean să intre în circuitul artistic naţional şi internaţional. Toate aceste manifestări s-au bucurat de participări artistice dintre cele mai marcante, de un aflux de public deosebit şi simpatie din partea acestuia.

 

 • Începând cu 1992, Teatrul de Nord Satu Mare, avându-l ca director pe regizorul Cristian Ioan, a găzduit 7 ediţii ale unui temerar şi inovator Festival Internaţional “Teatru Imagine”
 • În perioada 9 – 18 iunie 2006, Teatrul de Nord a organizat Săptămâna Festivalului Internaţional de Teatru „ATELIERla Satu Mare, care s-a desfăşurat în paralel şi în colaborare cu Festivalul „Atelier” de la Baia Mare, la care au participat 24 de spectacole din ţară şi din străinătate (Japonia, Anglia, Elveţia, Ungaria).
 • Din anul 2007 Teatrul de Nord organizează în luna mai Festivalul Multicultural Internaţional FĂRĂ BARIERE (teatru, muzică, dans, pantomimă, arte plastice, film de scurt metraj, fotografie, lansări de carte, etc.).

 

Misiunea Teatrului de Nord Satu Mare, în calitatea sa de instituţie publică de spectacole, accesibilă şi relevantă pentru toate categoriile de public, este de a oferi spectatorilor un număr variat de piese de teatru din repertoriul românesc şi universal, clasic şi contemporan, urmărind excelenţa artistică şi ţinând cont de tradiţia scenei româneşti de teatru şi de curentele artistice contemporane, contribuind la creşterea nivelului de cultură a comunităţii prin accesul la producţii teatrale diversificate, performante cultural şi interpretativ.

 

***

Membrii fondatori ai secţiei române:

 

Dumitru Anghel - actor

Ioan Anghel - actor

Ştefan Mentzel - actor

Alexandru Mitea - actor

Ruxandra Nicolau - actor

Ludmila Petrov - actor

Florin Predună - actor

Valeriu Săndulescu - actor

Viorica Suciu - actor

Ion Tifor - actor

Lili Urseanu - actor

Mihai Raicu - regizor artistic

Olga Muţiu - pictor scenograf

George Astaloş - secretar literar

Constantin Enache - secretar literar

George Albu - regizor tehnic

Deda Graur - regizor tehnic

Laurian Jivan - sufleur

Cristian Dan - copil de trupă

 

Directorii și șefii de secție ai teatrului:

 

Csiki András, director - 1968-1969

Emilian Moraru, director economic - 1968-1985

Mihai Raicu, director artistic al secției române - 1968-1979

Ács Alajos, director - 1969-1979

Gergely János, director - 1979-1984

Viorica Suciu, șef secție (română) - 1979-1982

Carol Erdös, șef secție (română) - 1982-1983

Tiberiu Baumgartner, director - 1984-1986

Ion Tifor, șef secție (română) - 1984-1985

Carol Erdös, director interimar - 1986-1987

Cristian Ioan, director general - 1987-2000

Kiss Carmen, director administrativ - 1987-1991

Ovidiu Mica, director administrativ - 1991-1993

Carol Erdös, director administrativ - 1994-2000

Daniel Vulcu, șef de secție (română) - 1998

Andrei Mihalache, director artistic (secția română) - 2000-2014

Gheorghe Ciuclean, director economic-administrativ - 2001-2008

Stier Péter, director administrativ - 2008-2009

Stier Péter, director general - 2010-2012

Sorin Oros, director general interimar - 2013-2014

Stier Péter, director administrativ - 2012-2014

Vasile Țăran, director general - 2014-2017

Adriana Vaida, director executiv - 2014-2015

Andrei Mihalache, director executiv - 2015-2017

Stier Péter, director general interimar - 2017

Ovidu Caița - director artistic - 2017

Nagy Orbán - director general - 2017

 

 

Participări la festivaluri

2017

 • Festivalul ”Bucureștii lui Caragiale”, București, cu spectacolul ”D-ale Carnavalului” de I.L.Caragiale, regia Andrei Mihalache, 29 august 2017
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER, ediția a XXIV-a, Baia Mare, cu spectacolul ”Cabinierul” de Ronald Harwood, regia Ovidiu Caița, 11 iunie 2017
 • Festivalul Internațional de Teatru SCENA CA O STRADĂ - Reșița, cu spectacolul ”Autobahn” de Neil LaBute, regia Laura Moldovan,  12 februarie 2017

 

2016

 • Festivalul Interetnic de Teatru - Satu Mare, cu spectacolul ”Yom Kippur” de Hanna Azoulay Hasfari, regia artistică Eugen Gyemant, 9 noiembrie
 • FITO Oradea, în secțiunea concurs - Festivalul Internațional de Teatru Scurt cu spectacolul ”Autobahn” de Neil LaBute, regia Laura Moldovan, 26 septembrie 2016

      - Premiul pentru cea mai bună actriță - Ioana Cheregi

 • Festivalul ”Feți Frumoși, Zâne Bune și Ilene Cosânzene” Petroșani, cu spectacolul ”Micul Prinț” după Antoine de Saint-Exupéry, regia Marius Costache, 5 iunie 2016
 • Festivalul ”Feți Frumoși, Zâne Bune și Ilene Cosânzene” Petroșani, cu spectacolul ”Momente și schițe” de I.L. Caragiale, regia Andrei Mihalache, 5 iunie 2016
 • Festivalul Internațional de Teatru ATELIER, Baia Mare, cu spectacolul ”Autobahn” de Neil LaBute, regia Laura Moldovan, 26 iunie 2016
 • Festivalul Comediei Româneşti – festCO, București - ediţia a XIV-a, cu spectacolul ”Clinica sinucigașilor” de Gabriela Mihalache, regia Andrei Mihalache, 22 mai 2016
 • Festivalul Internațional de Teatru SCENA CA O STRADĂ - Reșița, cu spectacolul ”Colateral, Oedip” de Mihai Ignat, regia Laura Moldovan, one-man-show cu Cristian Iorga, 22 februarie 2016

 

2015

 • Sibiu Fringe Festival, cu spectacolul ”Ultimul lepros” adaptare de Radu Botar după Vlad Zografi, one-man-show cu Vlad Chico, 20 iunie
 • Festivalul de Teatru şi Arte Performative „teatrROmania”/emersioni sceniche” 2015 – ediţia a V a, desfăşurat la Roma, Italia, în incinta Accademia di Romania, în Iunie 2015, cu spectacolul „Ultimul lepros”, cu Vlad Chico, regia Radu Botar
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolele ”Jos Masca!”, adaptare Costin Anghel, regia Adriana Vaida și ”Îndrăgostiții din Ancona” adaptare după Vajda Katalin, regia Andrei Mihalache, 31 mai, 1 iunie

 

2014

 • Festivalul de Teatru Scurt, ediția a XX-a, Oradea, cu spectacolul ”Yom Kippur” de Hanna Azoulay Hasfari, regia artistică Eugen Gyemant, 21-28 septembrie
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul ”Capra cu trei iezi și Iedul cu trei capre”, adaptare liberă după I. Creangă și O. Pancu-Iași, regia Andrei Mihalache, 1 iunie
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul „Profesorul de franceză”, regia Andrei Mihalache, 1 iunie
 • Festivalul Antagon Timișoara, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara)
 • Festivalul EXCEPTIO - Teatru de Stradă, Studio şi Spaţii neconvenţionale, Baia Mare, Ediţia a II-a, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Festivalul Vin` la Teatru, Focșani, Ediția II, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Sibiu International Fringe Festival, Sibiu, Ediția IX, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Gala STAR, Bacău, Ediția IX, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga) - Premiul pentru cel mai bun one-man show
 • Festivalul de teatru pentru elevi, studenți și tineri actori “Constantin Stanciovici-Brănișteanu”, Tîrgu Jiu, Ediția XII, 2014 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga) - câștigător al “Trofeului Festivalului” și al  “Mareleui Premiu Marcel Anghelescu”

 

2013

 • Festivalul Național de Teatru București, cu spectacolul ”Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat” de Matei Vișniec, regia Ovidiu Caița, 25 oct. - 3 noiembrie
 • Festivalul de Teatru Scurt Oradea - secțiunea Fringe, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara), 20-29 septembrie
 • Sibiu Fringe Festival, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara), 1-14 iulie
 • Sibiu Fringe Festival, cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar (proiect independent al actorului Radu Botar), 1-14 iulie
 • Fringe Festival la Teatrul Luni de la Green Hours, București, cu spectacolul ”Pasărea care nu e” - one woman show cu Raluca Mara (proiect independent al actriței Raluca Mara)
 • Iași Fringe Festival, cu spectacolul ”Într-un fel, ca de viitor” adaptare de Ovidiu Caița după Douglas Coupland, regia Ovidiu Caița (proiect independent al regizorului Ovidiu Caița), 14-19 iunie
 • Iași Fringe Festival, cu spectacolul ”Pasărea care nu e”, one-woman-show cu Raluca Mara
 • Festivalul Internaţional al Educaţiei ”Iaşi Fringe Festival”, Ediţia I, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Gala tânărului actor HOP, Costinești, Ediția XVI, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga) - Premiul Teatrului Național din Timișoara
 • Gala HOP în Pod la Historia, București, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Festivalul SPOT, Carei, Ediția VII, 2013 – ”Colateral, Oedip” (proiect independent al actorului Cristian Iorga)
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul ”Albă ca zăpada”, regia Andrei Mihalache, 1 iunie
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul ”Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu, regia Andrei Mihalache, 1 iunie

 

2012

 • A VII-a ediţie a Festivalului Gala STAR Bacău cu recitalul actriţei Raluca Mara, „Era atâta hărmălaie în cer!” de Briggite Schwaiger
 • Festivalul „Feţi Frumoşi, Zâne Bune şi Ilene Cosânzene”, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani, cu spectacolul „Scufiţa roşie” adaptare după Fraţii Grimm, regia Andrei Mihalache
 • Festivalul Studenţesc de Teatru şi Film GALACTORIA, Cluj, cu spectacolul “Casa de pe graniţă” de Sławomir Mrożek, regia artistică Cosmin Matei (spectacol examen de licenţă)

2011

 • Festivalul Naţional de Teatru „Vino la Vâlcea", cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar
 • Festivalul Dramaturgiei Româneşti Timişoara cu spectacolul „Jack Lunetistul” de Radu Macrinici, regia Gelu Badea
 • Festivalul Dramaturgiei Româneşti Timişoara cu spectacolul „Playlist” de C.C. Buricea-Mlinarcic,  regia Ovidiu Caiţa
 • A XVII-a ediţie a Festivalului de Teatru Scurt Oradea cu spectacolul „Victimă şi călău” de Paşcu Balaci, regia artistică Marius Costache

2010

 • Festivalul GALA STAR Bacău cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar

      - Premiul pentru cel mai bun one-man show şi Premiul publicului                 “Ştefan Iordache”

 • A XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Atelier, Baia Mare cu spectacolul “Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă”, de Horia Lovinescu, regia Andrei Mihalache

- Premiul pentru muzică de scenă (acordat de Fundaţia ACCUM) pentru construcţia justă şi rafinată a coloanei sonore din spectacol

 • A XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Atelier, Baia Mare cu spectacolul “Demoni”, de L. Noren, regia Ovidiu Caiţa

- Diana Turtureanu nominalizare pentru Cea mai bună actriţă într-un rol secundar

 • A XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Atelier, Baia Mare, cu spectacolul „Trei Surori” de A.P.Cehov
 • A XVII-a ediţie a Festivalului de Teatru Scurt Oradea cu spectacolul „Bufonul regelui” - one man show cu Radu Botar
 • A XVII-a ediţie a Festivalului de Teatru Scurt Oradea cu spectacolul “Demoni de L.Noren, regia Ovidiu Caiţa, 2010
 • Festivalul Studenţesc de Teatru şi Film GALACTORIA, Cluj, cu spectacolul “Interior”, după  M. Maeterlink, regia Diana Dragoş  (spectacol examen de licenţă)
 • Festivalul de Teatru Profesionist Bistriţa, cu spectacolul “Demoni de L. Noren, regia Ovidiu Caiţa

2009

 • A XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru ATELIER, Baia Mare, cu spectacolul “Hamlet” regia Gelu Badea

           - Premiul pentru cea mai bună scenografie: Klara Labancz şi Mihai Pastramagiu pentru scenografia spectacolului HAMLET

           - Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Radu Botar pentru rolul Gropar 1

           - Premiul Special al juriului: Sorin Miron pentru originalitatea şi modernitatea interpretării unui personaj clasic (rolul Hamlet) în spectacolul HAMLET

 • Festivalul Studenţesc de Teatru şi Film GALACTORIA, Cluj, cu spectacolul “Soap opera” de Cristiana Keresztes, regia Alexandra Felseghi (spectacol examen de licenţă)

2008

 • Ediţia a XX-a a Festivalului Naţional de Comedie Galaţi cu spectacolul “Gaiţele” adaptare după Alexandru Kiriţescu, regia Andrei Mihalache
 • Ediţia a XX-a a Festivalului Naţional de Comedie Galaţi cu spectacol „Bărbierul din Sevilla feat. Cehov”, regia Eugen Făt

2006

 • „Zilele Elvira Godeanu” – Tg. Jiu, cu spectacolul „Cotele apelor Dunării” de Cornel Udrea, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Naţional de Teatru Profesionist „Liviu Rebreanu”, Bistriţa, 21 – 26 noiembrie 2006, cu spectacolul „Cotele apelor Dunării” de Cornel Udrea, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Internaţional de Teatru „Atelier” Baia Mare, cu spectacolul „Sfârşit de partidă” de Samuel Beckett, regia Gelu Badea - nominalizare pentru Cea mai bună interpretare masculină într-un rol principal pentru actorul Ciprian Scurtea în rolul Clov

2005

 • Festivalul de epigrame, caricatură şi umor: „Epigrafix”, ediţia I, Aiud, cu spectacolul „Avarul” de Moliere, regia Gelu Badea, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Internaţional de Teatru „Atelier” – Sighişoara, ediţia a XIII, cu spectacolul „Îngerul electric” de Radu Macrinici, regia Ovidiu Caiţa, scenografia Cristian Gătina

2004

 • Festivalul Internaţional de Artă Contemporană „Ultima picătură”, Budapesta, cu spectacolul „Colecţia de mostre” (teatru-dans), scenariu adaptat după versuri de Jaques Prevert, regia Ovidiu Caiţa, scenografia Cristian Gătina
 • Festivalul „Din nou în luminile rampei”, organizat de UNITER la Teatrul „Ion Creangă”, cu spectacolul „Doamnă în vîrstă pentru rolul soţiei lui Dostoievski” – regia Oana Leahu, scenografia Cristian Gătină
 • „Zilele Elvira Godeanu” – Tg. Jiu cu spectacolul „Antigona”, regia Gelu Badea, scenografia Vioara Bara
 • Topfest – Târgu Mureş cu spectacolele „Sinucigaşul” de N. Erdman, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu şi „O2 amprente neidentificate ale unei tragedii greceşti” după Eschil – scenarii pe teme antice – regia Theodor Zmeu Stermin
 • FestCo – Festivalul de comedie românească la Teatrul de Comedie Bucureşti cu spectacolul  „Ultima haltă în paradis” de V. Nicolau, regia Andrei Mihalache, scenografia Alexandru Radu

2002

 • Premiul Naţional şi Trofeul “Elvira Godeanu” - Târgu Jiu, pentru spectacolul „Visul unei nopţi de vară” de W. Shakespeare, regia Gelu Badea, scenografia Alexandru Radu
 • Festivalul Euroregiunilor Transcarpatica, Kosice cu spectacolul „Ultimul Godot” de Matei Vişniec, regia Ovidiu Caiţa scenografia Cristian Gătina

1999

 • Gala Tânărului Actor "HOP" 1999 - Costineşti cu spectacolul CAROL de Slawomir Mrozek, regia Carol Erdos
 • „Săptămâna Teatrului Scurt” – Oradea, ediţia a XII-a, 18 – 24 oct. 1999, cu spectacolul CAROL de Slawomir Mrozek, regia Carol Erdos

1998

 • Participare în afară de concurs în cadrul Festivalului Internaţional "Teatru-Imagine" Satu Mare, 28 V 1998, cu spectacolul "Cămila" de Dumitru Solomon, regia artistică Cristian Ioan

1997

 • Săptămîna Teatrului Scurt, Oradea, 27 X 1997, cu spectacolul "Cămila" de Dumitru Solomon, regia artistică Cristian Ioan
TEATRUL DE NORD SATU MARE
Str. Horea nr. 3-5, 440004, Satu Mare

Telefon: 0261712538; 0261715876

Fax: 0372253954

e-mail: teatruldenord@yahoo.com; secretariat@teatruldenord.ro
teatruldenord@gmail.com

www.teatruldenord.roAgenția teatrală

Str. Horea nr. 6

Telefon: 0261712106

e-mail: agentieteatruldenord@gmail.com

   
Abonare la Newsletter
Abonare

Creeat de Altersoft